Rozdaliśmy kody na Demo OR/AS!

Rozdaliśmy kody na Demo OR/AS!

Gratulacje dla wszystkich którym udało się zdobyć nasze kody na Demo Pokemon OR/AS! Są to: Ad-M Ketchup Lesiu oliskar Skwarek Wasze kody są już w prywatnych wiadomościa na WAW Pokemon lub na e-mailu który podaliście! Jeśli otrzymamy więcej kodów, rozdamy je pozostałym uczestnikom!